facebook
Facebook
facebook
Tweeter
facebook
Google+

Projekty unijne

Projekt Unijny
Fundusze Europejskie – dla Dolnego Śląska

Prowadzona przez Prof. Marzenę Dominiak Klinika stomatologiczna DUO-MED realizuje projekt inwestycyjny pod tytułem :

 „Zakup stomatologicznego tomografu komputerowego to możliwość dokonania oceny własnej metody wytwarzania materiału rekonstrukcyjnego dziąsła jamy ustnej”- WND-RPDS.01.01.00-02-248/12
2013-2014

Całkowita wartość projektu                                                    239.309,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej                                                           123.660,00 PLN

Beneficjent:
Marzena Dominiak DUO - MED,
Wrocław, ul. Słubicka 11A/U2 53-615 Wrocław

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Raport z przeprowadzonych badań WND-RPDS.01.01.00-020248/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Celem pracy była ocena radiologiczna dehiscencji kostnych z wykorzystaniem tomografu komputerowego oraz skuteczności pokrycia mnogich recesji dziąsłowych klasy I i II wg Millera z wykorzystaniem nośnika kolagenowego z wyhodowanymi fibroblastami w porównaniu do przeszczepu autogennej tkanki łącznej pobranej z błony śluzowej podniebienia.

Metoda badań      

1. Ocena z wykorzystaniem tomografii komputerowej morfologii wyrostka zębodołowego i wysokości dehiscencji kostnych w trzech płaszczyznach i rekonstrukcji 3D

2. Pobranie fragmentu tkanki dziąsła zrogowaciałego dla namnożenia fibroblastów.

3. Namnożenie i hodowla fibroblastów na nośniku kolagenowym w laboratorium.

4. Zabieg chirurgicznego pokrycia mnogich recesji dziąsłowych metodą kopertową z nośnikiem kolagenowym z wyhodowanymi fibroblastami stanowiących grupę testową, a w grupie kontrolnej  przeszczep tkanki łącznej.

5. Zdjęcie szwów i ocena wyników leczenia po 3 i 6 m-cach